W ostatnim czasie zostały nieco zmodyfikowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego w miejscu pracy – przedstawiamy najważniejsze, aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Zasłanianie nosa i ust

Obecnie trzeba zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki, maski, przyłbicy, odzieży lub jej części albo kasku ochronnego w ogólnodostępnych miejscach, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Co istotne, pracodawca może postanowić inaczej, czyli zwolnić z tego obowiązku swoich pracowników (nawet, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba).
Nie ma obowiązku zasłaniania twarzy, jeśli wykonuje się czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, pod warunkiem że nie obsługuje się bezpośrednio interesantów lub klientów.
Można odkryć usta i nos, żeby spożyć posiłek lub napoje w zakładach pracy lub budynkach handlowych i użyteczności publicznej.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Zatrudniając pracowników (niezależnie od podstawy zatrudnienia), pracodawca musi zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa:

  • jednorazowe rękawiczki ochronne, aby w nich wykonywali swoje obowiązki lub dostęp do środków do dezynfekcji rąk;
  • stanowiska pracy poszczególnych pracowników muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.