W tym roku podwyżka składek na ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest najniższa od 6 lat. Ustalono ją w oparciu o przeciętne wynagrodzenie brutto w czwartym kwartale mijającego roku.

W 2021 roku miesięczna suma składek na ZUS przedsiębiorcy wyniesie 1457,49 zł, czyli o 26,01 zł więcej niż w ubiegłym roku.
Przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie (w wariancie podstawowym), składki w następujących kwotach:

  • Zdrowotna – 381,81 zł
  • Emerytalna – 615,93 zł
  • Rentowa – 252,43 zł
  • Wypadkowa – 52,70 zł
  • Chorobowa – 77,31 zł
  • Fundusz Pracy/Solidarnościowy (nie wszyscy przedsiębiorcy) – 77,31 zł
  • Suma – 1457,49 zł

Osoby rozpoczynający biznes mogą skorzystać z ulgi na start (przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności) i opłacać wyłącznie składkę zdrowotną (381,81 zł). Przez następne dwa lata można wnosić składkę miesięczną w preferencyjnej wysokości, która w bieżącym roku wynosi 647,59 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – 627,01 zł).