25 maja br. w całej Unii Europejskiej – w tym w Polsce – zacznie obowiązywać RODO – unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. Do tego czasu nasz ustawodawca powinien uchwalić krajowe regulacje – do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy.

Jak zapewnia resort cyfryzacji, nowe przepisy mają sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione – i to jest główny cel nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy mają usprawnić prowadzenie postępowań i dać obywatelom nie tylko lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami, ale uczynić postępowania w sprawach ochrony danych osobowych szybszymi.
Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych nie będą mogły trwać dłużej niż miesiąc.
Do nowych regulacji będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.
Obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zastąpi bardziej niezależny i mający szersze kompetencje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Nowe regulacje powinny wejść w życie 25 maja 2018 r. i z tą datą utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.