Ministerstwo Finansów poinformowało, że przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT. Handlując wirtualną walutą trzeba się też liczyć z koniecznością zapłaty VAT i PCC. Ma to się jednak wkrótce zmienić na korzyść podatników.

PIT

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, aktualnie ustawa o PIT przewiduje, że dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach i mogą być zakwalifikowane jako przychody z tytułu praw majątkowych albo pozarolniczej działalności gospodarczej (jeśli działalność w tym zakresie ma charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły). Handlujący e-walutą mogą pomniejszych przychody o wszelkie wydatki, które spełniają ustawowe warunki uznania je za koszty uzyskania przychodów.

PCC

Niezależnie od obowiązków w PIT umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega w tej chwili także opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego. Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności. Zapłata PCC odpada wtedy, gdy obrót bitcoinami następuje w ramach działalności gospodarczej (jedna ze stron jest VAT-owcem) – wtedy kupujący nie zapłaci PCC.

VAT

Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut jest obciążona również VAT-em, jako odpłatne świadczenie usług. Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę. Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT. W związku z tym należy pamiętać, że co do zasady podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania jak i kupna/sprzedaży kryptowalut. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje w momencie sprzedaży/wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, jak również w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną.

Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wkrótce zostanie wprowadzona nowa – bardziej dogodna dla podatników – forma opodatkowania kryptowalut. W tej chwili obciążenie podatkami handlu wirtualną walutą powoduje, że staje się on zupełnie nieopłacalny, a ponadto obowiązujące przepisy budzą wiele wątpliwości.