Już tylko na podpis Prezydenta czeka ustawa, która umożliwi bankom i SKOK-om przekazywanie skarbówce informacji o rachunkach bankowych firm. Szef KAS będzie miał prawo zablokować konto nawet na 3 miesiące.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., ale przepisy przejściowe dają bankom i SKOK-om czas na przygotowanie się do nowych obowiązków – chodzi przeze wszystkim o przekazywanie fiskusowi  dziennych zestawień transakcji na kontach firmowych.

Już po upływie czterech miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw zmian w Ordynacji podatkowej daleko idące uprawnienia uzyska dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli uzna, że występuje uzasadniona obawa co do wykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika będzie mógł blokować konto przedsiębiorcy na 72 godziny, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy (kiedy zajdzie podejrzenie wyłudzenia o wartości wyższej niż 10 tys. euro).

Z kolei zmiany wprowadzone przez ustawę do przepisów o VAT upoważnią szefa KAS  do prowadzenia czarnej listy czynnych podatników VAT, czyli wykreślonych z rejestru oraz podatników przywróconych do niego.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych ma służyć walce z oszustwami skarbowymi, w szczególności wyłudzeniami VAT. Efektem zmian ma być zmniejszenie luki w podatku VAT, walka z karuzelami VAT-owskimi i wystawianiem pustych faktur.