W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę będzie można wystawić nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie w sytuacji, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP.

Jeżeli więc nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko wtedy, gdy na paragonie będzie wpisany jego numer NIP. Chodzi o powiązanie wystawianej faktury z konkretnym paragonem, tak żeby uniemożliwić wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy żądającego faktury.
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektowanych przepisów, zmiany te są reakcją na zaobserwowany proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe.
Napływające do administracji podatkowej sygnały dotyczą wprawdzie nadużyć głównie w branży paliwowej (nabycie paliwa na stacjach paliw) oraz budowlanej (zakupy materiałów budowlanych), jednakże planuje się wprowadzenie regulacji zapobiegających takiemu procederowi o charakterze ogólnym, obejmującym wszystkie transakcje na rynku (które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem nadużyć).
W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość generowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy stosowanie tego przepisu będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. W pozostałych przypadkach nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego wydrukowanego przez kasę rejestrującą dla nabywcy będącego podatnikiem. Podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę będzie w takim przypadku musiał zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym, tylko, że chce otrzymać fakturę.
Co istotne, wprowadzany przepis nie wyłącza możliwości zażądania przez nabywcę, który nie jest podatnikiem, wystawienia jemu faktury. Konsumenci zachowają uprawnienie do żądania wystawienia faktury, co ma duże znaczenie w kontekście np. dochodzenia gwarancji za towar, czy też dokumentowania wydatków dla innych potrzeb, np. realizowania ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak faktura będzie miała być wystawiona na żądanie klienta do paragonu fiskalnego i paragon ten nie będzie zawierał nr NIP nabywcy, wówczas faktura również nie powinna zawierać nr NIP nabywcy.