ZUS chce ułatwić życie przedsiębiorcom: aby uzyskać zaświadczenie nie trzeba już wypełniać i składać papierowych wniosków. Poza tym formularze ZUS-owskie mają być pisane przystępnym językiem i mieć mniej stron.

Wystarczy powiedzieć pracownikowi ZUS jakie potrzebujemy zaświadczenie, a ten przygotuje wniosek i przedstawi nam do sprawdzenia, czy dane zapisane we wniosku są prawidłowe. Ten wygodny tryb postępowania dotyczy już 27 spraw, m.in. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wysokości pobieranego świadczenia oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Druga dobra wiadomość dla klientów ZUS-u to uproszczenie i zmniejszenie objętości formularzy oraz odformalizowanie języka oficjalnych pism kierowanych do swoich klientów. Jak informuje ZUS, specjalnie powołany zespół przeanalizował jakość języka używanego w kontaktach z klientami i wspólnie z ekspertami z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano uniwersalne zasady komunikacji, do których stosować się będą wszyscy pracownicy ZUS. Wszystko po to, by podnieść standard komunikacji z klientami.