Wspólników spółki cywilnej nie dotyczą limity w odniesieniu do regulowania należności podatkowych ze wspólnego rachunku bankowego.

Wątpliwości dotyczące zasad wydatkowania pieniędzy z firmowego konta spółki cywilnej mogą wynikać z przepisów ordynacji podatkowej. Stanowią one bowiem, że zapłaty podatku – poza podatnikiem – może dokonać również inny podmiot w przypadku pod warunkiem, że kwota podatku nie przekracza 1 tys. zł. Regulacja ta dotyczy jednak podmiotów posiadających na gruncie prawa cywilnego zdolność prawną, a spółka cywilna jej nie ma, a tym samym nie może założyć swojego konta. Jedynym rozwiązaniem jest założenie wspólnego konta bankowego, które współposiadacze mogą dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Takie konto nie jest zatem kontem spółki cywilnej, tylko kontem kilku osób fizycznych powiązanych kontraktem. Wobec tego wspólników spółki cywilnej nie obowiązują żadne limity kwotowe i mogą opłacać np. zaliczki na podatek dochodowy niezależnie od ich wysokości.