Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o VAT, który zakłada udostępnienie online wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Ma to być bezpłatne i wygodne narzędzie służące podatnikom do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków dla celów VAT.

Jak informuje kancelaria premiera, wykaz (zwany również białą listą), który zostanie upubliczniony 1 września br. zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Zastąpi trzy obecnie obowiązujące wykazy: podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru. Ma stanowić nie tylko narzędzie do weryfikacji kontrahenta, ale będzie sposobem na dochowanie należytej staranności w podatku VAT.

Co będzie zawierał wykaz?

  • dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT;
  • dane podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona oraz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku;
  • informacje o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu;
  • informacje dotyczące numerów rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym (aby to umożliwić rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą);
  • cała historia rejestracji kontrahentów do celów VAT, która obejmie 5 lat wstecz.

Wykaz będzie prowadzony przez szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W projekcie noweli VAT przewidziano również, że podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. W innym przypadku nie będą zaliczali do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której płatność dokonano na rachunek, który nie znajduje się w wykazie. Te ostatnie regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Pozostałe zmiany wejdą w życie w dniu ogłoszenia ustawy oraz 1 września 2019 r.