Już od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Pracodawca, który założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. A pracownik nie będzie już musiał dostarczać papierowego zaświadczenia.

Na PUE (Platformie Usług Elektronicznych: http://www.zus.pl/pue) jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil pracodawcy. Może on także drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku  pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Nie musi  już podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS. Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany terminem  7 dni na dostarczenie zwolnienia.

Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz  (pielęgniarka lub sekretarka medyczna) musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy.

Nowych ubezpieczonych (np. pracowników) płatnik składek (np. pracodawca), nieposiadający profilu na PUE ZUS,  musi poinformować w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania przez nich wydruku e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

O tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA podpowie lekarzowi system – wyświetli komunikat. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest opatrzony podpisem i pieczątką lekarza. Sporządzenie wydruku będzie możliwe tylko po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, podpisaniu i wysłaniu do ZUS.