Od 20 maja br. osoby zakładające firmę oraz przedsiębiorcy nie muszą już składać osobnych dokumentów ubezpieczeniowych w ZUS-ie.

Już wkrótce zgłoszenie do ubezpieczeń będzie możliwe razem z wnioskiem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Formularze ZUS-owskie będzie można dołączyć do wniosku CEIDG-1 przy okazji wpisu do ewidencji przedsiębiorców, których dokonuje się w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie.
Oto lista dokumentów, które od 20 maja można składać razem z wnioskiem CEIDG-1:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego;
  • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • ZUS ZCNA – zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowanie ich;
  • ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany w danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (np. nazwisko);
  • ZUS ZWUA – formularz dla celów wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Nadal razem z drukiem CEIDG-1 można załatwić następujące sprawy:

  • zgłoszenie płatnika (ZUS ZFA);
  • zmianę danych identyfikacyjnych (ZUS ZIPA);
  • podać adresy prowadzenia działalności gospodarczej (ZUS ZAA);
  • poinformować o rachunkach bankowych (ZUS ZBA);
  • wyrejestrować płatnika (ZUS ZWPA).