Od czwartku, 29 kwietnia br. 18 banków zacznie przyjmować od firm wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Zaletą programu jest fakt, że aż 75% uzyskanej subwencji może być umorzone.

Program Polskiego Funduszu Rozwoju jest adresowany do mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. O wsparcie można ubiegać się w uproszczony sposób za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, bez żadnych opłat z tego tytułu.
Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm (1-9 pracowników) zakłada, że kwota subwencji zależy od liczby pracowników i spadku przychodów (25%, 50%, 75%) oraz może wynieść odpowiednio 12, 24 lub 36 tys. zł na pracownika w przeliczeniu na etat, a maksymalna kwota to 324 tys. zł. 25% kwoty subwencji jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach, pod warunkiem kontynuacji działalności, a pozostałe 50% zależy od utrzymania stanu zatrudnienia.
W przypadku Tarczy Finansowej PFR dla MŚP (10-249 pracowników), kwota subwencji zależy od spadku przychodów (25%, 50%, 75%) oraz może wynieść odpowiednio 4%, 6% lub 8% przychodów MŚP za 2019 r., a maksymalna kwota to 3,5 mln zł. 25% kwoty subwencji jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% zależy od utrzymania stanu zatrudnienia, a pozostałe 25% – od wysokości straty na sprzedaży.
Uzyskane środki mogą być przeznaczone na bieżące koszty działalności operacyjnej, a przede wszystkim na ochronę miejsc pracy.
Szczegóły Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html