Wobec niskiego oprocentowania lokat bankowych coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w zakup nieruchomości na wynajem. Taką działalność można opodatkować na zasadach ogólnych lub ryczałtowo.

Z instytucji najmu okazjonalnego mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie jest to działalność polegająca właśnie na wynajmie mieszkań. W takim przypadku przedsiębiorca ma do wyboru dwie formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z wynajmu: na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Pierwsza forma opodatkowania nie musi być zgłaszana w urzędzie skarbowym, mamy tu dwie stawki: 18% i 32% od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty). Obowiązkiem wynajmującego jest w tym przypadku odprowadzanie co miesiąc (do 20. dnia każdego miesiąca) zaliczek na podatek dochodowy. W sytuacji, gdy wynajmujący poniesie stratę, może ją rozliczać  przez 5 kolejnych lat.
Wybierając natomiast ryczałt do 20 stycznia danego roku trzeba zawiadomić o wyborze tej formy opodatkowania naczelnika urzędu skarbowego, a rozpoczynając wynajem w ciągu roku – najdalej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z najmu. Niestety w przypadku ryczałtu nie ma możliwości odliczania wydatków poniesionych w związku z wynajmem do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie stawka ryczałtu od najmu okazjonalnego wynosi  8,5% od przychodów z najmu do kwoty 100 000 złotych, a od nadwyżki podatek wynosi 12,5%.
Ze statystyk resortu finansów wynika, że coraz więcej osób decyduje się na ryczałt ewidencjonowany, zarówno przy wyjmie, jak i prowadzeniu działalności gospodarczej.