Ustawa o PPK określa terminy według których będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych skutkująca obowiązkiem wdrożenia przepisów o pracowniczych planach kapitałowych.

Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada wprowadzenie systematycznego oszczędzania dla pracowników. Jako pierwsi przepisy będą musieli zastosować pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób, potem kolejno zatrudniający co najmniej 50 osób oraz zatrudniający co najmniej 20 osób.

Oto szczegółowy harmonogram wdrożenia przepisów o PPK oraz limity zatrudnienia:

  • w odniesieniu do podmiotów zatrudniających, do których ustawa będzie stosowana od 1 lipca 2019 r. – zatrudnienie co najmniej 250 osób zatrudnionych będzie brane pod uwagę według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
  • w odniesieniu do podmiotów zatrudniających, do których ustawa będzie stosowana od 1 stycznia 2020 r. – zatrudnienie co najmniej 50 osób zatrudnionych będzie brane pod uwagę według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,
  • w odniesieniu do podmiotów zatrudniających, do których ustawa będzie stosowana od 1 lipca 2020 r. – zatrudnienie co najmniej 20 osób zatrudnionych będzie brane pod uwagę według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • w odniesieniu do pozostałych podmiotów zatrudniających – ustawa będzie stosowana od 1 stycznia 2021 r., w tym również w zakresie uwzględniania liczby osób zatrudnionych.