Przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom w VAT oraz ochrona dla nabywcy towaru lub usługi – to najważniejsze cele wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w tzw. branżach wrażliwych. Zmiany dotyczą też uproszczenia stawek VAT i obniżenie niektórych z nich.

Jak poinformował resort finansów, wprowadzenia obowiązkowego MPP zgodnie z głosami przedsiębiorców zostało przesunięte na 1 listopada br., aby mogli lepiej przygotować się do zmian w prawie.
Zgodnie z nowelizacją, obowiązkowy MPP będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. Chodzi o branże stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2. Z uwagi na zdiagnozowane nieprawidłowości mechanizmem tym objęte będą także transakcje, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • węgiel i produkty węglowe,
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Ustawa wprowadza ułatwienia zarówno w modelu dobrowolnego, jak i obowiązkowego stosowania MPP, np. możliwość opłacania z rachunku VAT – poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów – również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS.
Druga ważna zmiana wynikająca z nowelizacji to wprowadzenie nowego systemu stawek VAT (matryca VAT). Przewidziano też obniżenie stawek na niektóre popularne produkty „pierwszej potrzeby”, produkty dla niemowląt i dzieci, artykuły higieniczne, e-booki i e-prasę.

Nowe rozwiązania, w tym MPP i obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy oraz wiążąca informacja stawkowa, wejdą w życie 1 listopada 2019 r. Przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT będą stosowane od 1 kwietnia 2020 r.