Od 1 stycznia br. jeśli wartość płatności przekracza 15 tys. zł, to transakcja ma być opłacona za pośrednictwem rachunku płatniczego. Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków opłaconych z naruszeniem tego obowiązku, ale dotyczy to tylko kupujących.

Taką odpowiedź od Ministerstwa Finansów otrzymało Wydawnictwo Gofin. MF wskazał, że jakkolwiek przepis ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczy dwóch stron transakcji, to jednak przepisy podatkowe, które odwołują się do tej regulacji, dotyczą wyłącznie jednej strony, czyli nabywcy. Skutki podatkowe dokonania płatności odnoszą się wyłącznie do podmiotu ponoszącego koszt w ramach transakcji, a więc do strony dokonującej płatności (zapłaty).