Za niespełna miesiąc zaczną obowiązywać przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za wyłudzenia podatku VAT. Zmienią się też zasady kontroli w firmach.

W Kodeksie karnym pojawią się nowe kategorie przestępstw – m.in. wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. Kara za takie czyny będzie wynosiła od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli fałszywe faktury będą wystawiane za towary lub usługi o wartości ponad 5 mln zł, sankcja wyniesie od 3 do 15 lat, a przy wartości większej niż 10 mln zł – nawet 25 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja przewiduje łagodniejsze potraktowanie sprawców, którzy ujawnią wszystkie okoliczności przestępstwa i współsprawców. Na odstąpienie od wymierzenia kary będzie można liczyć w przypadku zwrócenia korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Jak informuje resort sprawiedliwości, surowe sankcje karne mają przede wszystkim odstraszać przed wyłudzaniem VAT, które powoduje olbrzymie straty dla budżetu państwa.
1 marca br. to również data wejścia w życie nowych przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej. Wśród najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców skutków tych zmian należy wymienić możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli skarbowych. Teraz urzędy powiadamiają przedsiębiorcę najpóźniej 7 dni przed planowana kontrolą, a od marca kontrola celno-skarbowa będzie mogła być przeprowadzona bez uprzedzenia.
Firmy muszą się też liczyć z wykorzystaniem przez kontrolerów nowych uprawnień – m.in. prawa wglądu do dokumentów firmowych, także za okres nie objęty kontrolą, szerszego niż dotąd dostępu do lokalu przedsiębiorstwa oraz ze zmienionymi zasadami odwoływania się od wyników kontroli i możliwością przeprowadzania dwóch kontroli w jednym czasie.