Już po 30 – a nie jak dotychczas po 60 dniach – przedsiębiorca, który zalega ze spłatą należności będzie mógł trafić do rejestru dłużników. Do rejestru nie będą wpisywane długi starsze niż 10 lat.

Zaostrzenie przepisów obowiązujących od 13 listopada br. wynika z nowelizacji ustaw regulujących dochodzenie wierzytelności. Celem zmian było wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa wprowadziła do systemu prawnego szereg rozwiązań zmierzających do zwiększenia wiarygodności oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika, jak również skuteczności uzyskania zapłaty należności (roszczenie główne, odsetki, koszty procesu). Nowela ma zapewnić szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z biur informacji gospodarczej i z rejestrów obejmujących dane o należnościach publicznoprawnych przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużników. Ci ostatni będą mieli możliwość zgłaszania sprzeciwu – zarówno do wierzyciela, jak i biura informacji gospodarczej (BIG).