Zmiany w VAT obowiązujące od tego roku podwyższają stawki na niektóre towary. Nowelizację wymusił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Unijny sąd orzekł, że nasz kraj naruszył unijne dyrektywy stosując obniżoną stawkę VAT do dostaw:
– sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności,

– produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych, produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła następujące zmiany:

– opodatkowanie cysteiny, cystyny i ich pochodnych podstawową stawką VAT (23%);

– opodatkowanie wyrobów higienicznych lub farmaceutycznych z gumy innej niż ebonit, podstawową stawką VAT (23%). Wyjątek stanowią towary zaliczane do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – te nadal będą podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną;

– ograniczenie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do soczewek kontaktowych i soczewek okularowych ze szkła i innych materiałów do tych, które służą do korekty wzroku;

– utrzymanie obniżonej stawki VAT na smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych.