Problem odpadów powstałych z toreb z tworzywa sztucznego na zakupy i ich wpływu na środowisko jest przedmiotem dyskusji prowadzonej w wielu krajach od lat. W ich efekcie została przyjęta zmiana dyrektywy w zakresie ograniczenia stosowania lekkich toreb z tworzywa sztucznego na zakupy. Przepisy te mają być wdrożone do Polskiego porządku prawnego już od stycznia 2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowanymi i odpadami opakowaniowymi wprowadzi rozwiązania mające na celu redukcję zużycia toreb z tworzywa sztucznego na zakupy przez konsumentów. Ograniczenie ma objąć torby z tworzywa sztucznego na zakupy z folii o grubości 0,050 mm, a więc nie obejmie bardzo lekkich toreb z tworzywa, niezbędnych do pakowania żywności ze względów higienicznych oraz żywności sprzedawanej luzem.
W świetle planowanych zmian przewidziano wprowadzenie „opłaty recyklingowej” uiszczanej przez nabywającego lekką torbę z tworzywa sztucznego. Jak informuje resort środowiska, ma ona wynieść 20 gr za sztukę, a maksymalna dopuszczalna opłata zapisana w projekcie ustawy to 1 zł.
Z doświadczeń państw Unii Europejskiej wynika, że wprowadzenie tego rodzaju regulacji ogranicza zużycie toreb foliowych nawet o 90%. Wpływy z nowego parapodatku mają być przeznaczone na walkę ze smogiem, a dokładnie na dopłaty do wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych.