Od 1 stycznia indywidualne rachunki podatkowe dla każdego podatnika zastąpiły dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych. Dzisiaj piszemy jak wygenerować mikrorachunek i co zrobić w razie dokonania błędnego przelewu.

Przypominamy, że cały czas można samodzielnie wygenerować mikrorachunek wchodząc na stronę: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Ważne, aby zrobić to korzystając z numeru NIP. Resort finansów wyjaśnił, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie powinny posługiwać się PESEL-em, ponieważ wprowadzając ten identyfikator otrzymuje się rachunek o innym numerze, niż wpisując NIP.
Druga kwestia – w sytuacji, gdy zapłata za fakturę została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (tzw. białej liście VAT), to aby uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych należy w ciągu 3 dni od daty przelewu złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla wystawcy faktury zawiadomienie ZAW-NR. Pozwoli to zaliczyć zapłatę należności do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją. Więcej informacji i formularz ZAW-NR (w wersji elektronicznej i do wydruku) znajduje się na podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr.