Jednym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Dlatego konieczne jest dostarczenie płatnikowi składek zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Jak informuje ZUS ograniczenie to dotknęło w 2016 r. aż 69,7 tys. osób na łączną kwotę ponad 4,1 mln.
Ponad 200 mln zł to wartość wstrzymanych lub cofniętych świadczeń w wyniku kontroli zwolnień lekarskich prowadzonej przez ZUS w 2016 r. Kwota wzrosła w stosunku do poprzedniego roku.
ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Tylko w ubiegłym roku kontrolerzy sprawdzili ponad pół miliona firm. Wstrzymano dalsze wypłaty zasiłków chorobowych, obniżano podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia.