Ostatnie zmiany w przepisach wydłużyły dopuszczalny czas przebywania kobiet przed ekranami z 4 do 8 godzin.

Od 1 maja 2017 r. praca kobiet spodziewających się dziecka na stanowiskach z monitorami ekranowymi może trwać 8 godzin na dobę, ale czas spędzony przy komputerze nie może jednorazowo przekraczać 50 minut. Potem powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Nowe regulacje wynikają z faktu, że praca przed komputerem nie jest tak szkodliwa jak kiedyś. Ponadto z badań ekspertów z obszaru medycyny oraz ochrony pracy wynika, że częstsze przerwy w pracy są korzystniejsze dla zdrowia ciężarnych pracownic niż krótszy czas pracy w trakcie doby.

Zmienione rozporządzenie określa ponadto:

  • prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów;
  • prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym;
  • prace w narażeniu na hałas lub drgania;
  • prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego;
  • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu;
  • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
  • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych;
  • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.

Pełna treść rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od 1 maja br. jest dostępna tutaj.