Ostatnio wydane interpretacje nie pozwalają pracodawcom na odliczenie podatku VAT od faktur wystawionych na firmę za okulary kupione dla pracownika.

W wielu firmach pracownicy są kierowani na badania lekarskie zgodnie z przepisami prawa pracy, które mają potwierdzić zdolność pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskażą potrzebę używania szkieł korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych.
W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej prawo do rozporządzania szkłami korekcyjnymi (okularami, soczewkami kontaktowymi) jako właścicielowi przysługuje pracownikowi. Pracownicy korzystają z okularów i soczewek kontaktowych poza pracą i nie wykorzystują ich wyłącznie przy wykonywaniu czynności zawodowych. Pracodawca nie jest w stanie wydzielić w jakich proporcjach szkła korekcyjne (okulary lub soczewki kontaktowe) wykorzystywane są w celach prywatnych i służbowych.
Skoro nabycia okularów korekcyjnych dokonuje pracownik to właśnie on – a nie pracodawca, który tylko finansuje ich zakup – posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel. Zatem to pracownik, od początku zakupu, wchodzi w ekonomiczne władztwo tego towaru.
Z samego faktu wystawienia faktury na pracodawcę nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury jeżeli pracodawca ten nie nabywa faktycznie okularów (nie dochodzi do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy zakładem optycznym a pracodawcą). Tym samym, w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez jego pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje kwestia, że to pracodawca, który realizuje obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, finansuje zakup okularów pracownikowi. Zatem Wnioskodawca nie może odliczyć podatku vat naliczonego dotyczącego faktury za szkła korekcyjne (okulary, soczewki kontaktowe) dofinansowane pracownikowi.