W marcu br. banki podjęły działania pomocowe dla firm polegające na odroczeniu (zawieszeniu) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych i rat kapitałowych wynikających z umów kredytowych. Resort finansów zapowiada, że w zakresie leasingu banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają wkrótce wspomóc przedsiębiorstwa m.in. przy pomocy leasingu refinansującego.

W odpowiedzi na pytanie o wprowadzenie przepisów, które wprowadziłyby tzw. wakacje kredytowe i leasingowe dla przedsiębiorców Ministerstwo Finansów wskazało, że specustawa umożliwiła bankom dokonanie zmian w warunkach i terminach spłaty kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r. oraz zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Zmiana może być dokonywana na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Zasady te stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank. Resort finansów podkreślił, że banki – Członkowie Związku Banków Polskich (ZBP) podjęły inicjatywę, która została przedstawiona w Komunikacie ZBP z 16 marca 2020 r. w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 w Polsce. Proponowane w komunikacie odroczenia (zawieszenia) dotyczą zarówno spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, jak i rat kapitałowych wynikających z umowy kredytowej. Niezależnie od tego, w zakresie leasingu banki i bankowe spółki leasingowe, adekwatnie do przyjmowanych nowych regulacji dot. COVID-19, zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wspomóc przedsiębiorstwa (oraz jednostki samorządu terytorialnego), w tym przy pomocy leasingu refinansującego leasing operacyjny i gwarancji ARP dla spłat rat leasingowych przedsiębiorców branży transportowej w trudnej sytuacji.

Źródło: Interpelacja nr 3929 do ministra finansów w sprawie możliwości wprowadzenia na czas epidemii koronawirusa zwolnienia z uiszczania rat kredytowych i rat leasingowych, tzw. wakacji kredytowych i leasingowych.