Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej, ale do końca 2020 roku będą w tym kraju obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. Nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, przepływie pracowników ani kontroli granicznych.

Jak informuje resort rozwoju, dowód osobisty będzie nadal honorowanym dokumentem podróży. Te reguły mogą ulec zmianie dopiero od 1 stycznia 2021 r. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku okresu przejściowego, który potrwa do końca grudnia 2020 roku i ma zapewnić utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Podczas obowiązywania okresu przejściowego Wielka Brytania nadal będzie traktowana jak państwo członkowskie, z wyłączeniem możliwości udziału w unijnym procesie decyzyjnym.
Dla polskich przedsiębiorców i obywateli oznacza to m.in.:

  • brak ceł i dodatkowych regulacji w handlu,
  • brak kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania,
  • swobodny przepływ osób oraz pracowników odbywający się na dotychczasowych zasadach – nadal dowód osobisty będzie honorowanym dokumentem podróży,
  • brak ograniczeń w transporcie drogowym,
  • brak konieczności dostosowania eksportowanych towarów do innych standardów,
  • brak konieczności posiadania dodatkowych, nie wymaganych dotychczas certyfikatów,
  • brak konieczności dokonywania zgłoszeń celnych, uzyskania licencji, spełniania odmiennych norm sanitarnych czy fitosanitarnych,
  • brak ograniczeń w swobodzie przepływu kapitału,
  • kontynuację wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Warunki współpracy gospodarczej po 1 stycznia 2021 r. zależeć będą od treści przyszłej Umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Przedsiębiorcom kooperującym z brytyjskimi partnerami zaleca się śledzenie rządowej strony https://www.brexit.gov.pl/

Źródło: Ministerstwo Rozwoju