Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, ale byli też tacy, którzy brali udział w maratonach.

ZUS przeprowadził ponad pół miliona kontroli zwolnień lekarskich. Weryfikował, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień i sprawdzał, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne. Całoroczny skutek finansowy tych kontroli oraz innych działań dotyczących weryfikacji świadczeń chorobowych sięgnął w całym kraju ponad 207,7 mln zł. Zakład obniżył świadczenia na łączną kwotę prawie 170 mln zł. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień poza ZUS-em mogą prowadzić również samodzielnie pracodawcy zatrudniający więcej niż 20 osób.