Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2020 r. najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. Małego ZUS-u plus. Ich składki będą liczone od dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

Nowe rozwiązanie obejmie firmy, których przychód w 2019 roku nie przekroczył 120 tys. zł, a dochód nie ok. 6 tys. zł miesięcznie. Aby skorzystać z Małego ZUS-u plus, oprócz kryterium przychodowego, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej przez 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus. Skierowany do konsultacji publicznych projekt zakłada, że chęć korzystania z preferencji będzie można zgłosić do końca stycznia, a nie, jak dotychczas, w ciągu 7 dniu od 1 stycznia. Z kalkulacji resortu przedsiębiorczości i technologii wynika, że przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 roku wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 474 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.