Pieniądze otrzymane z programu 500+ są zwolnione z opodatkowania, nie wliczają się do dochodu w związku z tym nie trzeba ich uwzględniać w rozliczeniu rocznym. Ale uwaga – zwrot z tytułu ulgi na dzieci może pozbawić prawa do świadczenia rodzinnego.

Pieniądze z programu 500 + i większość świadczeń rodzinnych nie wpływa też na wartość kwoty wolnej od podatku i pozbawia możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
Jeśli chodzi o ulgę na dziecko, to na pierwsze oraz drugie wynosi ona obecnie 1112,04 zł, na trzecie, 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł. Warto wiedzieć, że zwrot z tytułu ulgi prorodzinnej wpływa na dochód, a więc przekroczenie progu dochodowego może pozbawić prawa korzystania ze świadczeń rodzinnych. Może się zdarzyć, że korzystniejsze będzie nieskorzystanie lub niepełne skorzystanie z ulgi po to, by zachować prawo do świadczeń. W przypadku osób wychowujących jedno dziecko lub ubiegających się o świadczenie na pierwsze, dochód w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 800 zł miesięcznie na osobę (1 200 zł. gdy którekolwiek z dzieci jest niepełnosprawne).