Osoby wynajmujące mieszkania poza działalnością gospodarczą i korzystające z ryczałtu, mają do poniedziałku czas na złożenie zeznania rocznego PIT-28. Można to zrobić elektronicznie w usłudze „Twój e-PIT”.

Jak podkreślają urzędnicy resortu finansów, złożenie zeznania przez Internet gwarantuje szybki zwrot nadpłaconego podatku – w ciągu 45 dni, a nie trzech miesięcy, jak jest w przypadku w przypadku zeznań złożonych w formie papierowej.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to korzystna forma rozliczeń z fiskusem. Jeśli przychody z takiej działalności nie przekraczają 100 tys. zł, to ryczałt wynosi 8,5%, w przypadku większych wpływów stawka podatku wzrasta do 12,5%. Podatek można rozliczać miesięcznie lub kwartalnie.​ Minusem tej formy opodatkowania jest brak możliwości rozliczania kosztów związanych z najmem. To wchodzi w grę przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa), ale wtedy podatek jest wyższy.