1 marca 2017 r. nastąpi połączenie Służby Celnej, administracji podatkowej i urzędów kontroli skarbowej w jedną strukturę. Ma być mniej kontroli i lepsza obsługa podatników.

Korzyścią ma być usprawnienie działania służb odpowiedzialnych za pobór danin i łatwiejszy dostęp do urzędów. Dzięki zwiększeniu sprawności działań kontrolnych poprawi się przestrzeganie prawa podatkowego i zwalczanie oszustw podatkowych. Nowe urzędy mają być nowocześniejsze i bardziej przyjazne dla podatników. Resort zapowiada uproszczenie obsługi klienta, stworzenie bardziej przejrzystych i lepiej zorganizowanych służb, na czym skorzysta nie tylko budżet, ale także przedsiębiorcy.
Ministerstwo finansów zapewnia też, że ma być mniej kontroli, a KAS skupi się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym), umożliwi sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Ma powstać jedna baza danych, zsynchronizowana z centralnym rejestrem faktur i Jednolitym Plikiem Kontrolnym, łącząca informacje pochodzące z banków, z tymi z urzędów skarbowych i urzędów celnych oraz z rejestru KRS.