Koszyczki, zajączki, wiosenne kwiaty – wszystkie te rzeczy zwiększają atrakcyjność  firmy i zachęcają klientów do zakupów. Wydatki na świąteczne ozdoby mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów i podlegające odliczeniu.

Istotne jest jednak spełnienie kryteriów określonych w przepisach podatkowych, takich jak celowość poniesionych wydatków oraz ich związek z osiągnięciem przychodu. Organizowanie świątecznych dekoracji nie jest traktowane jako koszt reprezentacyjny. Oznacza to, że można je ująć w kosztach firmy. Poza tym organy podatkowe zazwyczaj nie kwestionują takich wydatków. Jednakże, aby móc odliczyć PIT związany z zakupem artykułów dekoracyjnych, należy wykazać ich związek z prowadzoną działalnością.
Warto wspomnieć, że skarbówka w swoich interpretacjach indywidualnych potwierdza prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w związku z nabyciem artykułów dekoracyjnych i elementów wystroju, takich jak np.  dekoracje świąteczne, wykorzystywanych w miejscach prowadzenia działalności (w siedzibie, biurach, centrach logistycznych i magazynach).