Przepisy w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) wejdą w życie już 1 czerwca 2019 r., a nowa matryca stawek VAT od 1 stycznia 2020 r.

Od czerwca br. podatnicy będą mogli uzyskać od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wiążącą informację dotycząca stawki VAT, która – jak zapowiada resort finansów – zapewni ich posiadaczom ochronę, ponieważ organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS (wówczas, gdy towar albo usługa będzie odpowiadać opisowi zawartemu w WIS). WIS będą mogli posługiwać się również inni podatnicy, nie tylko ci, którzy otrzymali WIS. Zastosowanie się do WIS – wydanej wprawdzie dla innego podatnika, ale dotyczącej danego towaru lub usługi – nie może szkodzić podatnikowi (m.in. zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, brak odsetek).
Z kolei nowa matryca stawek VAT ma działać w oparciu o filozofię 3xP, czyli przyczynić się do systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców. Jak powiedziała minister Teresa Czerwińska, uporządkowanie systemu stawek obniżonych VAT to odpowiedź na kłopoty interpretacyjne oraz problemy, które wynikają z konieczności przyporządkowania poszczególnych towarów do właściwych stawek. Zmiany zwiększą pewność podatników i organów podatkowych co do prawidłowości stosowania przepisów VAT. W ten sposób resort finansów zamierza zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od samych obowiązków podatkowych.

Źródło: mf.gov.pl