Fundatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów, z wyjątkiem fundacji rodzinnej tworzonej w testamencie. Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła natomiast zostać osoba fizyczna i organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Oto 5 kroków do utworzenia fundacji rodzinnej:

  • złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie;
  • sporządzenie statutu fundacji rodzinnej, który określi m.in. strategię sukcesyjną i przyszłych beneficjentów fundacji rodzinnej;
  • przekazanie majątku na fundusz założycielski o wartości co najmniej 100 tys. zł;
  • ustanowienie organów fundacji rodzinnej;
  • wpisanie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Zalety założenia fundacji rodzinnej

  • Możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów i zapewnienie nieprzerwanego działania firmy po śmierci fundatora zgodnie z jego wolą.
  • Finansowe zabezpieczenie członków rodziny.
  • Zapobieganie podziałowi i rozdrobnieniu majątku między spadkobiercami.
  • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.
  • Liczne korzyści podatkowe.

Więcej o fundacji rodzinnej i innych narzędziach sukcesyjnych: link 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii