Dobra wiadomość dla właścicieli garaży podziemnych w budynkach mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. Zapłacą niższy podatek od nieruchomości.

W orzeczeniu z 18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że za zastosowanie do garaży w budynkach mieszkalnych odrębnej stawki podatku od nieruchomości jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. Korzystniejsze zasady będą obowiązywały od początku 2024 r.

Wyodrębnienie garażu jako samodzielnego lokalu niemieszkalnego, dla którego założono oddzielną księgę wieczystą nie uprawnia organów skarbowych do obciążenia wyższą stawką podatku od nieruchomości. Należy stosować taką stawkę jak dla mieszkań, czyli blisko 10 razy niższą, niż dla budynków i ich części pozostałych.

W komunikacie TK zapisano: „Brak jest w obecnie obowiązujących przepisach podatkowych uzasadnienia dla stanowiska, iż sytuacja podatnika może różnić się w zależności od tego, czy posiada miejsce postojowe w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku wielomieszkaniowym, czy też posiada miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego. Oceniane przez Trybunał rozwiązanie skutkuje istotnym zróżnicowaniem poziomu obciążenia majątku podatnika, które na gruncie obecnie ocenianych regulacji prawnych w świetle konstytucji nie znajduje uzasadnienia”.