O ile działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników nie wymaga założenia firmy, o tyle wynajem pokoi przez nie-rolnika po przekroczeniu ustawowego progu dochodów musi być zgłoszony do CEIDG.

Działalność agroturystyczna nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Dzieje się tak dlatego, że ustawa Prawo przedsiębiorców w art. 6 stanowi, jakie rodzaje działalności gospodarczej wyłączone są spod jej regulacji.
W innej sytuacji są osoby fizyczne, które chcą wynajmować w wakacje kwatery, ale nie są rolnikami. Mogą uniknąć rejestracji działalności gospodarczej, ale tylko pod warunkiem, że spełniają kryteria działalności nierejestrowej. Ich przychód należny z działalności wynajmu pokoi nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a ponadto w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywali działalności gospodarczej. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu limitu przychodów wynoszącego obecnie 1 125 zł, konieczna jest rejestracja w CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty.
Zarówno rolnicy jak i pozostali wynajmujący kwatery letnikom muszą też pamiętać o respektowaniu innych przepisów, m.in. opłatach za abonament RTV, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  pobieraniu od gości opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej oraz przepisach RODO.