Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie w 2018 r. umożliwia płynne kontynuowanie działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Dzięki nowym rozwiązaniom jego firma może nieprzerwanie działać.

Ustawa stwarza możliwość utrzymania w mocy umów o pracę, kontraktów, zezwoleń i koncesji związanych z przedsiębiorstwem. Zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie.
Chcemy  Państwu zwrócić uwagę na pewne korzystne rozwiązanie, które wprowadzają przepisy. Pozwalają one przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG powołać zarządcę sukcesyjnego, którym może być także doradca podatkowy. Jego rolą jest prowadzenie bieżących spraw przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie zrobił tego za życia. Zarząd sukcesyjny może trwać, maksymalnie 2 lata od śmierci przedsiębiorcy, a maksymalnie 5 lat.
Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji na ten temat, chętnie ich udzielimy. Służymy wsparciem jako zarządcy sukcesyjni, pomagamy zaplanować wszelkie kwestie związane z przekazaniem przedsiębiorstwa rodzinnego.