Jedną z nowości wprowadzonych przez pierwszą odsłonę SLIM VAT są uproszczenia w zakresie wystawiania faktur in-minus oraz in-plus.

Faktury korygujące in-minus

Od stycznia tego roku zniknął wymóg formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik może dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca jest zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.
Zmiana upraszcza rozliczenia poprzez brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także dokonywania korekt deklaracji.

Faktury korygujące in-plus

W ustawie o VAT wprowadzono przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Do końca 2020 r. podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie co nie dawało to odpowiedniej pewności prawa.
Teraz podatnicy mają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia: będzie ono dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).