Mająca obowiązywać od 2018 r. ulga na innowacje umożliwi coroczne jednorazowe rozliczenie nakładów poniesionych na nowe środki trwałe (maszyny i urządzenia) w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł.

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych przygotowana przez rząd jest już w Sejmie. Jej celem jest wspieranie działalności innowacyjnej. Przedsiębiorcy będą mogli raz w roku dokonać odpisów amortyzacyjnych jeśli poniesione nakłady na maszyny i urządzenia (z wyłączeniem samochodów) wyniosą co najmniej 10 tys. zł. Ulgę zastosujemy nie tylko do inwestycji z 2018 r. ale także to tych, które miały miejsce w roku podatkowym przed wejściem w życie nowych przepisów. Z preferencji skorzystają również firmy, które wcześniej korzystały ze wsparcia ze środków unijnych.
Obecnie obwiązuje limit 3,5 tys. zł, do którego przedsiębiorca może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów.
Mali podatnicy (osiągający przychody do 1,2 mln euro) w ramach pomocy de minimis już teraz mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro rocznie.