W Polsce pracuje w tej chwili blisko milion cudzoziemców. Długo oczekiwane uproszczenia w ich zatrudnianiu weszły w życie z końcem stycznia br.

  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę są wydane w terminie 60 dni od uzupełnienia całego materiału dowodowego. Oznacza to, że ubiegając się o pozwolenie na pobyt czasowy i pracę osoby z zagranicy nie musza już od razu wykazywać, że mają zapewnione miejsce zamieszkania oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu;
  • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, np. zmianę nazwy stanowiska albo wymiaru zatrudnienia z połowy na pełen etat;
  • cudzoziemcy szybciej otrzymają zezwolenia, jeśli zdecydują się na wykonywanie pracy w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki;
  • z 6 do 24 miesięcy wydłuży się termin obowiązywania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.