Po dwuletnim opóźnieniu rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Ma istotne znaczenie dla pracodawców i właścicieli firm. Pracodawca będzie musiał opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych (zasady i kanały do ich przyjmowania). Pomogą one sygnalizować naruszenia, wykrywać nieprawidłowości i eliminować niepożądane zdarzenia.

Nowe rozwiązania przewidują objęcie ochroną tzw. sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą m.in. w sektorze prywatnym. Rząd planuje dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej poprzez ustanowienie instytucji, która będzie udzielać wsparcia sygnalistom – będzie nią Rzecznik Praw Obywatelskich.

Najważniejsze kwestie wynikające z projektu, to:

  • ochrona osób dokonujących zgłoszeń lub ujawnień naruszeń prawa, bez względu na formę zatrudnienia czy świadczenia usług
  • przysługujące sygnalistom prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku działań odwetowych ze strony pracodawcy, które wynosić będzie nie mniej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku
  • wyłączenie sygnalistów spod odpowiedzialności dyscyplinarnej lub cywilnoprawnej za zgłoszenie naruszenia prawa, w tym za naruszenia praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych czy zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • konieczność uzasadnienia zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jako niezbędnego do ujawnienia naruszenia prawa, aby uzyskać status sygnalisty
  • ustanowienie różnych kanałów zgłoszeń (procedur), zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz możliwość ujawnienia publicznego w określonych przypadkach.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zaś dotyczące zgłoszeń zewnętrznych obowiązywać będą po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Źródło: premier.gov.pl