Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję i jest to kolejne orzeczenie, które piętnuje naganną praktykę organów skarbowych polegającą na stawianiu podatnikom zarzutów karnoskarbowych po to, by termin przedawnienia należności podatkowych został zawieszony.

Sam fakt ogłoszenia podejrzewanemu zarzutu karnoskarbowego nie oznacza automatycznie zawiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy.
Do postępowania włączył się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołując się na ważny interes przedsiębiorców. Postępowanie karne-skarbowe powinno być wymierzone w przestępców a nie służyć urzędnikom do przedłużania okresu przedawnienia kiedy nie zdążyli zakończyć postępowania w przewidzianym prawem czasie, powiedział Adam Abramowicz Rzecznik MŚP.
To kolejne korzystne rozstrzygnięcie uwzględniające przełomową w tym zakresie  uchwałę NSA z dnia 24 maja 2021 r.