Od 2022 roku zmieniły się zasady dotyczące sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne. Aby uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu w 2022 roku, trzeba poczekać 6 lat.

Od 1 stycznia 2022 roku, sprzedając leasingowane auto przed upływem 6 lat – licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wykupiony z leasingu na cele prywatne – trzeba zapłacić podatek dochodowy, tak jakby sprzedaż była dokonana w ramach działalności gospodarczej. Przed 2022 rokiem ten obowiązek powstawał w przypadku sprzedaży auta już przed upływem 6 miesięcy.

Do tego czasu samochód jest traktowany jako majątek firmy, więc jego sprzedaż trzeba wykazać w księdze przychodów i rozchodów.
Podatek płaci się od podstawy opodatkowania, którą jest wartość rynkowa pojazdu, tzn. cena, po której jest sprzedawane auto, a nie cena wykupu.