Aby skorzystać z ulgi w podatku dochodowym przy sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat uzyskane z tego tytułu pieniądze trzeba przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Na tym tle powstaje jednak wiele wątpliwości, a interpretacje fiskusa i orzeczenia sądów administracyjnych nie zawsze są korzystne dla podatników.

I tak, bydgoska Izba Skarbowa uznała, że zakup mieszkania dla dziecka nie stanowi realizacji celów mieszkaniowych podatnika i w związku z tym nie daje prawa do zwolnienia z podatku. Oznacza to, że zainwestowanie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości w mieszkanie dla członka najbliższej rodziny, np. dziecka, a następnie wynajęcie tego lokalu (z uwagi na wiek dziecka), pozbawia podatnika ulgi w PIT. Dla fiskusa nie ma przy tym znaczenia, że w przyszłości mieszkanie będzie wykorzystywana na własne cele mieszkaniowe dziecka podatnika.

Własne cele mieszkaniowe są traktowane przez organy podatkowe bardzo wąsko – chodzi o zapewnienie sobie przysłowiowego dachu nad głową i to nie tylko w momencie nabycia lokalu, ale w dłuższej perspektywie. W konsekwencji, sprzedając mieszkanie przed upływem 5 lat od nabycia i mając inne lokum, trzeba zapłacić podatek dochodowy jeśli uzyskane z tego tytułu środki zostaną zainwestowane w zakup mieszkania na cele wynajmu albo podniesienie wartości lokalu po to, by odsprzedać je z zyskiem.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystne dla podatników orzeczenie. Uznał, że osoba sprzedająca mieszkanie nie zapłaci podatku dochodowego nawet jeśli umowę zakupu nowego lokalu podpisała przed zbyciem starego lokum.