Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sprzedawca ma obowiązek wydać nabywcy paragon fiskalny zawierający jego NIP w każdej sytuacji, gdy nabywca tego zażąda, niezależnie od wartości sprzedaży. Nabywca może żądać zarówno wystawienia faktury VAT pełnej, jak i wydania paragonu z NIP.

Sprzedawca nie ma prawa odmówić ich wystawienia, ani wydać innego dokumentu, niż żąda nabywca. To kupujący wskazuje jaki dokument sprzedaży wybiera: paragon czy fakturę. Sprzedawca jest zobowiązany do umieszczania NIP kontrahenta na paragonie z kasy rejestrującej, posiadającej takie możliwości techniczne, zawsze, gdy klient tego zażąda.
Faktura VAT i paragon fiskalny to dwa niezależne dokumenty o ściśle i odrębnie określonej treści, służące co do zasady dokumentowaniu obrotu w innych sytuacjach. Wystawienie faktury VAT jest regułą w relacjach handlowych między podatnikami tego podatku, natomiast sprzedaż na rzecz konsumenta winna być – co do zasady – udokumentowana paragonem fiskalnym. Zbieżność danych w paragonie fiskalnym i na fakturze nie uzasadnia wniosku, że podatnik-sprzedawca może wybrać dokument, który wystawi osobie fizycznej nieprowadzącej działalności, wbrew obowiązkowi, który został jasno określony w obowiązującym przepisie prawa.