Choć ma być powoływany przez Ministra Finansów, resort odpowiada, że nie ma obaw o jego niezależność. Czym będzie się zajmował Rzecznik Praw Podatnika i czy jest potrzebny?

Nie wszyscy uważają, że nowa, oddzielna instytucja stojąca na straży interesów podatników jest konieczna. Pojawiły się opinie, że wystarczyłoby stworzyć takie stanowisko w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika MŚP. Niepokój niektórych ekspertów budzi ryzyko braku niezależności Rzecznika, ponieważ Minister Finansów to organ, który w świetle projektu ustawy ma go powoływać.
Urzędnicy MF tłumaczą, że obawy te są nieuzasadnione, a Rzecznik sprawujący osobny urząd jest niezbędny, zwłaszcza podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jak tłumaczy Filip Świtała – wiceminister finansów „Dostrzegamy, że jest potrzebna nie tylko informacja o tym, jak podatki płacić ale także interwencja i pomoc podatnikom, którzy nie wiedzą, jak to robić. Rzecznik Praw Podatnika ma pomagać przede wszystkim osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej, pracują np. na umowę o pracę, dzieło czy zlecenie.”. MF widzi potrzebę budowy zinstytucjonalizowanej ścieżki pomocy w sprawach z zakresu spadków i darowizn czy podatku dochodowego od osób fizycznych. Z projektu przepisów regulujących działalność Rzecznika wynika, ma z jednej strony współpracować z resortem finansów, a z drugiej sygnalizować problemy związane z tym, jak prawo podatkowe jest stosowane.