Ryczałtowy ZUS który muszą płacić firmy jest niezwykle szkodliwy dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, gospodarki oraz budżetu państwa – uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw i apeluje o rozwiązania podobne jak w Niemczech.

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacać co miesiąc ryczałtową składkę na ubezpieczenie społeczne bez względu na uzyskany wynik finansowy. Nie zwalnia z tego obowiązku ani strata ani niski dochód.

Wpędza to wielu przedsiębiorców w długi, wyrzuca do szarej strefy oraz uniemożliwia powstawanie nowych firm np. startupów których cechą jest długoletnia praca bez większych dochodów. Rzecznik MŚP nie zgadza się z tezą: „że jeżeli ktoś nie potrafi prowadząc działalność gospodarczą , zarobić za ZUS to niech idzie na etat”. Zadaniem Rzecznika, podstawowym prawem człowieka jest możliwość zarabiania na swoje utrzymanie pracą na własny rachunek. System, który to uniemożliwia poprzez ustanowienie wysokiej bariery wejścia na rynek oraz utrzymania na nim firmy, jest niemoralny.

Czas na zmiany

Jak czytamy na stronie internetowej rzecznika MŚP, w Niemczech, zrujnowanych wojną, wprowadzono dobrowolność w opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. Niemiecka gospodarka jest najsilniejszą w Europie i jedną z silniejszych w świecie. Jego zdaniem w Polsce należy wprowadzić identyczne rozwiązania, ponieważ wprowadzenie dobrowolności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne przy zachowaniu obowiązku składki na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzi do wyjścia  wielu firm z szarej strefy, zapobiegnie pauperyzacji i nieszczęściu wielu polskich rodzin które system wpędza w zadłużenie, pomoże przejść sektorowi MŚP bardziej bezpiecznie przez nadchodzące spowolnienie gospodarcze.