Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o PIT, który ma wejść w życie w lipcu br. przedsiębiorcy, którzy na skutek zmian wynikających z „Polskiego Ładu” wybrali ryczałt lub podatek liniowy, będą mieli możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania wg skali podatkowej.

Zgodnie z propozycjami wynikającymi z projektu ustawy, wyboru opodatkowania według skali podatkowej za 2022 r., będą mogli dokonać przedsiębiorcy, którzy stosowali opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. O wyborze opodatkowania według skali podatkowej przedsiębiorcy będą zawiadamiać w zeznaniu, w którym będą rozliczać dochody osiągnięte w 2022 r. z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej.

Alternatywnie, przedsiębiorcy, którzy stosują opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli wybrać opodatkowanie według skali podatkowej również w trakcie 2022 r., ze skutkiem na drugą połowę 2022 r. W tym przypadku stosowne oświadczenie przedsiębiorcy będą obowiązani złożyć w terminie do 22 sierpnia 2022 r. Konsekwencją zmiany formy opodatkowania w trakcie 2022 r. będzie konieczność złożenia dwóch odrębnych zeznań w celu rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych za część roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i za część roku na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Źródło: Odpowiedź Ministerstwa Finansów  z 2 maja 2022 r. na interpelację poselską nr 32792 z 8 kwietnia 2022 r.