Przedsiębiorcy, którzy przekażą towary lub zrealizują usługi w celu pomocy mieszkańcom Ukrainy, mogą stosować stawkę VAT 0%. Darowizny związane z taką pomocą umożliwiają skorzystanie z preferencji w podatku PIT i CIT.

0% VAT na towary i usługi wspierające Ukrainę

Dla dostaw towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy obowiązuje obniżona – zerowa stawka podatku VAT.

Obniżoną stawkę podatku można stosować wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
  • podmiotów leczniczych
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Warunkiem zastosowania stawki 0% jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem i podmiotem, na rzecz którego są przekazywane towary lub świadczone usługi. Z umowy musi wynikać, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. W przypadku dostaw i świadczeń dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia (tj. 5 marca br.), warunek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem i podmiotem obdarowanym będzie spełniony, jeżeli obie strony potwierdzą na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi.

Stawka VAT 0% może być zastosowana do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych od 24 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Darowizny na rzecz ofiar wojny

Od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

  • koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy oraz
  • koszty z tytułu nieodpłatnego świadczenia

– przekazane jako darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy są dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu.

Darowizny – żeby stanowiły koszt uzyskania przychodu – muszą zostać przekazane wskazanym w przepisach organizacjom.

Pomoc humanitarna otrzymana przez ofiary wojny bez PIT

Wszelkie świadczenia otrzymane przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski od 24 lutego do 30 czerwca 2022 roku w wyniku działań wojennych w Ukrainie, są zwolnione z PIT.

Koszty darowizn na rzecz ofiar w podatku minimalnym CIT

Kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w terminie od 24 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom stanu wojennego w Ukrainie nie uwzględnia się dla celów obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach objętych minimalnym podatkiem CIT. Podatek minimalny CIT to podatek od spółek i grup kapitałowych, które poniosły stratę albo osiągnęły dział dochodów w przychodach poniżej 1%.

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego – ulgi w PIT i CIT

Firmy, które przekazują obywatelom Ukrainy zarówno pieniądze, jak i dary rzeczowe za pośrednictwem organizacji pozarządowych, mogą zmniejszyć swój podatek, odliczając darowizny w rocznym zeznaniu PIT lub CIT.
Dotyczy to darowizn przekazywanych na działalność pożytku publicznego, prowadzoną przez organizacje pozarządowe (NGO) działające na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, czyli od kwoty dochodu.
W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6% dochodu. W przypadku firm (CIT) – do 10% dochodu.
Żeby skorzystać z tej preferencji, trzeba udokumentować fakt przekazania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy. A w przypadku darowizny rzeczowej – dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.