Dopiero 28. miejsce na 38 analizowanych krajów zajęła Polska w tegorocznej edycji rankingu konkurencyjności podatkowej opracowanym przez amerykańską Tax Foundation. To i tak awans o dwie pozycje w stosunku do ubiegłego roku.

W zestawieniu wskazano mocne i słabe strony systemów podatkowych poszczególnych państw. Wśród zalet polskich podatków eksperci Tax Foundation wskazali:

  • Niższa od średniej stawka podatku od osób prawnych w wysokości 19% (średnia OECD wynosi 23,6%).
  • Stosunkowo płaskie Polskie podatki od pracy są generalnie, co pozwala pozyskiwać dochody z opodatkowania pracowników przy stosunkowo niskich kosztach efektywności.
  • Szeroka sieć umów podatkowych, która obejmujące 86 krajów.

Do minusów polskiego systemu podatkowego zaliczono:

  • Wysoki stopień skomplikowania podatków majątkowych i powiązanych z nimi opłat (od przeniesienia nieruchomości, majątków, aktywów bankowych i transakcji finansowych).
  • Przedsiębiorstwa są poważnie ograniczone w zakresie wysokości strat operacyjnych netto, które mogą wykorzystać do wyrównania przyszłych zysków. Nie mogą też wykorzystać strat do zmniejszenia przeszłego dochodu podlegającego opodatkowaniu.
  • Firmy mogą odpisać realnie tylko 33,8% kosztów budynków przemysłowych (średnia OECD wynosi 50,7%).